hrenfrdehuites

Objava ažuriranih rezultata i konačne rang liste za 7. LAG Natječaja za tip operacije 2.1.2. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe „PODRAVINA“ je u ponedjeljak, 24. travnja 2023. godine, sukladno raspoloživim sredstvima, donio sedam (7) Odluka o odabiru projekata za tip operacije 2.1.2 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" iz Lokalne razvojne strategije LAG-a "PODRAVINA" 2014-2020, a koja je sukladna tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja.
Na Natječaj je pristiglo 38 prijava.
Ukupni iznos dodijeljene potpore je 785.680,88 HRK / 104.277,77 EUR.

Nakon objave Konačne rang liste jedan korisnik je podnio Zahtjev za odustajanjem, tako je Odlukom upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „PODRAVINA“ u petak, 02. lipnja 2023. godine, sukladno raspoloživim sredstvima, donio Odluku o prihvaćanju Zahtjeva za odustajanje te novu Odluku o odabiru projekta za prvog sljedećeg korisnika na konačnoj rang listi.

Ažuriranu Konačnu rang listu pogledajte OVDJE .

image001

© 2018 LAG PODRAVINA. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg