hrenfrdehuites

Leader-logoLEADER pristup („Veze između akcija u ruralnom razvoju") ima namjeru potaknuti razvoj ruralnih područja, u kojima živi gotovo 90% europskog stanovništva, kroz povezivanje i partnerstvo svih dionika s područja lokalne akcijske grupe. Kod ovog pristupa važno je prepoznati prednosti i specifične resurse kojima područje raspolaže te inovativnim pristupom doprinijeti unapređenju i održivom korištenju tih potencijala.

Važno načelo LEADER pristupa je donošenje odluka vezanih za područje LAG-a na lokalnoj razini kako bi se uvažilo mišljenje lokalnog stanovništva koje je svjesno prednosti i nedostataka područja na kojem žive. Većina nas je svjesna da je Podravina poljoprivredno područje te da se Podravci znaju, mogu i žele baviti poljoprivredom. No s druge strane imamo nisku otkupnu cijenu proizvoda, kompliciranu zakonsku regulativu, sve veću cijenu inputa i sl. LEADER pristup traži najbolje rješenje kroz svojih sedam načela, a rješenje problema može biti organiziranje tržnica domaćih proizvoda na području lokalne akcijske grupe, ali šire.
LEADER pristupu doprinose i lokalne akcijske grupe koje izradom lokalnih razvojnih strategija „ispituju" mišljenje lokalnog stanovništva i na njemu temelje ovaj strateški dokument za cijelo područje LAG-a.
Načela na kojima se temelji LEADER pristup:

  • Pristup temeljen na osobitostima područja - svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost - na njima treba graditi planiranje budućnosti.
  • Pristup odozdo prema gore - široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja.
  • Uspostavljanje lokalnih partnerstva - usitnjene inicijative često su unaprijed osuđene na propast, pogotovo u malim sredinama, jer im nedostaje snaga, uvjerljivost i povjerenje zajednice; stoga povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje imaju presudnu važnost. LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa - LAG-ova.
  • Inovativnost - tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način.
  • Integralan i višesektorski pristup - sektorska podijeljenost čest je uzrok problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito, povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja.
  • Umrežavanje - povezivanje, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a, jer se na taj način od pojedinačnih raznolikih slučajeva stvara zajedničko tkanje razvoja europskih ruralnih sredina te pruža uzajamna pomoć i potpora.
  • Suradnja - je korak dalje od umrežavanja, prema pokretanju i provedbi zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije.

Leader

prelaz clanak

© 2018 LAG PODRAVINA. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg